ผลงานการออกแบบ

รศ. ปรีชา ปั้นกล่ำ

 • สานต่อ

  แนวความคิด

  “สานต่อ”
  15 x 80 x 80 ซม.
  ไม้
  2553

   

  แนวความคิด
  นำโครงสร้างความคิดการจักสานมาใช้ออกแบบสาระประโยชน์ในการจัดเก็บเพื่อระบบระเบียบในวิถีการดำรงชีวิต

 • ผีเสื้อ : ผลงานการออกแบบงานโลหะของ รศ.ปรีชา ปั้นกล่ำ

  แนวความคิด

  “ผีเสื้อ”
  80 x 215 x 105 ซม.
  เก้าอี้สานสแตนเลส
  2553

   

  แนวความคิด
  ในห้วงคิดคำนึงภาพชีวิตชนบท ผู้คนกำลังขมักเขม้นในการประกอบกิจกรรมการเกษตรมีเครื่องใช้ชิ้นหนึ่งวางสงบนิ่ง รอคอยอยู่ไม่ห่างนัก เป็นเครื่องจักสานแบบง่ายๆที่บรรจงสานด้วยใจความเพียร พยายาม อดทน ด้วยวัสดุที่คาดไม่ถึงว่าก่อนหน้านั้น มันเคยทะนงว่าตนแข็งอย่างไม้ไผ่ ซึ่งถกนำมาแปรสภาพตัด ผ่า เผา ดัด จนไม่หลงเหลือความดื้อดึงใดๆ ให้ปรากฎ มีหน้าที่บรรจุเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ไปไหนต่อไหนจนแนบสนิท เป็นมิตรละมุนละไม ถ่อมตน นี่คือข้อบ่งบอกถึงพลังแห่งมนุษย์ที่อุดม ไปด้วยปัญญาที่จะถ่ายเทสู่สิ่งต่างๆรอบตัวจนเป็นรูปทรงของจิตแท้ของมนุษย์แต่ด้วยปริมาตรของพื้นที่ว่างที่กำหนดขึ้นมานี้เหมาะแก่การใช้งานแบบหนึ่งทำให้มันถูกเรียกว่า“ตะกร้า” อย่างไม่ใยดีกับความเป็นต้นไม่ไผ่นั้นเลย ดังนั้นความเข้มแข็ง แกร่ง ทรนง กิเลส ก้าวร้าว อ่อนน้อมถ่อมตน ที่แท้มนุษย์นี่เองกำหนดว่าอยากเป็นเช่นไร แล้วผีเสื้อตัวเล็กๆก็บินโฉบผ่านไป ภาพชนบทนั้นเลือนลาง หลงเหลือไว้เพียงร่องรอยแห่งจิตในพื้นที่ว่างที่กำหนดกับวัสดุที่แข็งแกร่งบน“เก้าอี้” ตัวใหม่ตัวนี้ตัวเดียว