ข่าว และ กิจกรรม

การแสดงศิลปกรรมในโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย

Thursday, February 10th, 2011
Comments: 4707

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชมนิทรรศการ “วิจิตรศิลป์ → สินไทย” [VIJITSILPA → SILPATHAI]
การแสดงศิลปกรรมในโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย
Art Exhibition of Thai Creative Economy : Art from Thai Intelligence [ATI]

 

อ่านต่อ...

ศิลปิน workshop ที่ โรงงานเถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี วันที่ 12 กันยายน 2553

Tuesday, December 21st, 2010
Comments: 20553

ศิลปิน workshop ที่ โรงงานเถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี วันที่ 12 กันยายน 2553

อ่านต่อ...

ประชุมอนุกรรมการหารือ วันที่ 3 กันยายน 2553

Friday, December 17th, 2010
Comments: 3448

ประชุมอนุกรรมการหารือ วันที่ 3  กันยายน  2553

อ่านต่อ...

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคไม้ วันที่ 29 สิงหาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comments: 44405

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคไม้ วันที่ 29 สิงหาคม 2553

   

อ่านต่อ...

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา วันที่ 29 สิงหาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comments: 33879

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา วันที่ 29 สิงหาคม 2553

อ่านต่อ...

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคโลหะ วันที่ 28 สิงหาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comments: 3685

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคโลหะ วันที่ 28 สิงหาคม 2553

อ่านต่อ...