ผลงานการออกแบบ

รศ. ปรีชา ปั้นกล่ำ

วัน เดือน ปีเกิด27 April 1967
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยลัยศิลปากร
ที่อยู่9/37 หมู่บ้าน นาราภิรมย์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์081-809-6867โทรสาร
Emailpreepunk@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- นิทรรศการศิลปกรรม "รูปธรรมจากแสง"
- นิทรรศการศิลปกรรม "ปรากฏการณ์นามธรรม"
- 2552 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ
- นิทรรศการจิตรกรรม "สายน้ำแห่งความเงียบ"
- 2553 นิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2550 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติหัวข้อ "พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่ ติดตั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์
- 2542 ได้รับเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี
- 2541 รางวัลเกียรติยศเหรียญทองสิงห์ การประกวดจิตรกรรมฉลองครบรอบ 65 ปี
- 2540 รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 3
- 2539 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง(ภาพพิมพ์)การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 42
ปรีชา ปั้นกล่ำ