บทความทางวิชาการ

2011

การสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย จิรดา จรีเวฬุโรจน์

การสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 


โครงการปฏิบัติการไทยเข้มเเเข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย “วิจิตรศิลป์-สินไทย”
               
ตามธรรมชาติของคนไทยเราต่างก็มีความสามารถในเชิงการช่างฝีมือ หรือสามารถสร้างผลงานต่าง ๆ ที่อาศัยความประณีตบรรจงได้ดี แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะตอบสนองค่านิยมของคนใน ปัจจุบันนี้ได้คือ “ความคิดสร้างสรรค์”

อ่านต่อ...

บทสัมภาษณ์ คุณสุริศักดิ์ กิตติศศิกุลธร

ณัชชา เอกนาวา

คุณสุริศักดิ์ กิตติศศิกุลธร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเบิ้ล อินทีเรีย เวอร์คชอป จำกัด
ผู้สร้างสรรค์ผลิตสินค้าตกแต่งบ้านเพื่อการส่งออก โดยมีสินค้าหลัก ประเภทโคมไฟ และกล่องที่ทำจากเยื่อไม้พร้อมทั้งการออกแบบตกแต่งภายใน เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย “วิจิตรศิลป์-ศิลป์ไทย”โดยให้การสนับสนุนศิลปินในด้านเทคนิค วัสดุ และการสร้างสรรค์ผลงานด้วยผลิตภัณฑ์ไม้

อ่านต่อ...

บทสัมภาษณ์ คุณธัชพร เตชะวิเชียร

ธีรพล อุทุม

คุณธัชพร เตชะวิเชียร 
กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท วัฒนสิริโลหะการ จำกัด
ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากโลหะ หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย  “วิจิตรศิลป์-สินไทย” โดยให้การสนับสนุนศิลปินทั้งในด้านเทคนิค วัสดุ และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยโลหะ

อ่านต่อ...

บทสัมภาษณ์ คุณสมชัย ส่งวัฒนา

จิรดา จรีเวฬุโรจน์

คุณสมชัย ส่งวัฒนา
ผู้ประกอบการ บริษัท At Bangkok Co.,Ltd
ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องหนัง ภายใต้แบรนด์ FLYNOW เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการไทยเข้มเเเข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย “วิจิตรศิลป์-สินไทย”โดยให้การสนับสนุนศิลปินทั้งในด้านเทคนิค วัสดุ และการสร้างสรรค์ผลงานด้วยผ้าหรือเครื่องหนัง

อ่านต่อ...

บทสัมภาษณ์ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

ชนิสร์ สุทธิยุทธิ์

คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
ศิลปินและนักออกแบบเซรามิก ทายาทโรงงานผลิตโอ่งเครื่องปั้นดินเผารายแรกและรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดราชบุรี ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อ 'เถ้าฮงไถ่'
หนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการไทยเข้มเเเข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย “วิจิตรศิลป์-สินไทย”โดยให้การสนับสนุนศิลปินทั้งในด้านเทคนิค วัสดุ และการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา

อ่านต่อ...