ผลงานการออกแบบ

ผศ.ดร. นรินทร์ รัตนจันทร์

วัน เดือน ปีเกิด1 May 1951
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Doctoral degreeEd. D.สถาบันการศึกษาUniversity of Illinois At Urbana-Champaign
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ10200
โทรศัพท์02-211-0820โทรสาร02-225-8991
Emailnarin7114@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 : การแสดงงาน "Chair-share " งานคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2550 : นิทรรศการ“ เสาแห่งความเพียร” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 24 ของอาจารย์คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม. ศิลปากร และศิลปินรับเชิญ ศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ
- 2552 "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2525 : เหรียญเงินสาขาประติมากรรมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- ทุนรัฐบาลเยอรมัน(DAAD)ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปินที่พำนัก( Artist Residence)
- ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ประเทศอเมริกา
นรินทร์ รัตนจันทร์