ผลงานการออกแบบ

ผศ.ดร. นรินทร์ รัตนจันทร์

 • ลิ้นกับฟัน: เตียงนอน : ผลงานการออกแบบในเทคนิคงานไม้ของ ผศ.ดร. นรินทร์ รัตนจันทร์

  แนวความคิด

  “ลิ้นกับฟัน: เตียงนอน”
  84 x 160 x 97 ซม.
  ไม้และวัสดุทำที่นอน
  2553

   

  แนวความคิด
  ลิ้นกับฟันย่อมมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่สองฝ่ายก็ต้องพึ่งพากัน อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ที่นอนนี้ผู้นอนจะมีความสุขปลอดภัย ได้นอนบนที่นอนนุ่มนวลเหมือนลิ้น และมีความรู้สึกปลอดภัย ดั่งมีอำนาจแห่งฟันคอยปกป้องรักษา