ผลงานการออกแบบ

คุณ ชลิต นาคพะวัน

วัน เดือน ปีเกิด28 March 1963
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินอิสระศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานChalit art Project & Gallery 126/1 ซ.อรรถวิมล ถ.ราชวิถี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ที่อยู่Chalit art Project & Gallery 126/1 ซ.อรรถวิมล ถ.ราชวิถี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์02-640-7923โทรสาร02-246-3171
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- นิทรรศการ “Coolsy Colours” ที่ The British Council Gallery กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ Tasting Asia ” New vision Arts Festival,Hong kong
- “World Cup Wall Painting” ณ สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
- “Motley” และ “Beautiful Life” ณ Rinks Gallery ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
ชลิต นาคพะวัน