ผลงานการออกแบบ

คุณ จิตต์สิงห์ สมบุญ

วัน เดือน ปีเกิด17 January 1962
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(เอกชน)หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
ศิลปินอิสระศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานบริษัทเกรฮาวด์[GREYHOUND]จำกัด 27/1 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 โทร 022607121
ที่อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยปรีดีย์พนมยงค์33 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์084-451-9562โทรสาร02-713-2213
Emailjitsing1962@yahoo.comWebsitehttp://jitsingsomboon.wordpress.com
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550 ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม "โฉมหน้าศิลปิน" ณ สีลมแกลลอเรีย
- 2551 ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมกลุ่ม "CHANGE : HOF ART 3rd ANNIVERSARY ART EXHIBITION" ณ HOF ART GALLERY
- 2552 : ร่วมแสดงงานนิทรรศการ "ก่อสุข " ณ.หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ
- 2552 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ "ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 "ณ.หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
- 2553 : ร่วมแสดงงานนิทรรศการ "lowwrong[un]cover"ณ.หอศิลป์Cleative House Bangkok inspired by TOYOTA
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2529 : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทยครั้งที่ 8
- 2529 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ปี
- 2529 : รางวัลยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป งานแสดงศิลปกรรม “ในหลวงของเรา” ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2547 : รางวัลนักออกแบบแห่งปี 2547 โดยการเลือกสรรนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร