ผลงานการออกแบบ

คุณ วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

วัน เดือน ปีเกิด17 January 1964
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาวิชาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินอิสระศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่39
ที่ทำงานไทยฟอร์ม สตูดิโอ 2/7 หมู่7 ซอยพุทธานุภาพ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ที่อยู่2/7 หมู่ 7 ซอยพุทธานุภาพ ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์089-447-3947โทรสาร02-887-1592
Emailwijit.thaiform@gmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550 : โครงการต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี
- 2550 : โครงการหนังสือนิทาน เด็กชายกับใบโพธิ์
- 2551 : โครงการหนังสือนิทาน ช้างน้อยกู้โลกร้อน
- 2552 : โครงการประติมากรรมช้าง เซ็นทรัลเวิลด์
- 2553 : การแสดงนิทรรศการศิลปะ “นก ดอกไม้และช้าง” ณ สุรพลแกลเลอรี่
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2530 : รางวัลเหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ (ศิลป์ พีระศรี)
- 2531 : รางวัลเกียรตินิยม ภาพพิมพ์นานาชาติ ประเทศโปแลนด์
- 2535 : รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2538 : รางวัลชนะเลิศ ประเภทประติมากรรม ศิลปกรรมกาญจนาภิเษกสมโภช ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 : รางวัลทุนสร้างสรรค์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 5
วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร