ผลงานการออกแบบ

อ. พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ

วัน เดือน ปีเกิด22 September 1974
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Certificate/DiplomaCertificate of SculptureสถาบันการศึกษาAcademy of Fine Arts of Florence(Government of Italy Schorlaship)
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)ประติมากรชำนาญการ กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์พิเศษ
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานกลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
ที่อยู่93 หมู่ 3 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์081-575-3020โทรสาร02-482-1361
EmailChantanamattha@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2552 : นิทรรศการศิลปะ ‘non ci sono solo belle arti’ ณ หอศิลป์เมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี
- 2552 : นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Abbissola ประเทศอิตาลี
- 2550 : พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด ๒.๕เท่าพระองค์จริง ประดิษฐานหน้าวังสราญรมย์ กรุงเทพ
- -
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- หนังสือ การปั้นหล่อและเข้าดินไทยแบบโบราณ กรมศิลปากร
- ทุนการศึกษา ของรัฐบาลประเทศอิตาลี ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙
- ทุนการศึกษา ของรัฐบาลประเทศอิตาลี ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
- - ทุนการศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ