ผลงานการออกแบบ

รศ. ปริญญา ตันติสุข

วัน เดือน ปีเกิด31 March 1995
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate/DiplomaThe Diploma in fine ArtสถาบันการศึกษาGraduate school,Shizuoka University,Japan
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่29
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่52 Buddhamonthol Sai 2 Soi 10, Bang Kae Nua, Bang Kae, Bangkok 10160
โทรศัพท์02 225 8991โทรสาร02 225 8991
Emailparinya_tantisuk@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 : นิทรรศการ International Art and Design Exchange Exhibition ประเทศเกาหลี
- 2010 : Imagine Peace" Art Exhibition, BACC, Bangkok
- 2553 นิทรรศการ "พิมพ์จากอดีตริมขอบอาณาจักรสุโขทัย" ดีโอบี หัวลำโพงแกลเลอรี่
- 2553 : "วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี" ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2536 : รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2535 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
- 2534 : รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โตชิบา
- 2534 : รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
- 2525 : รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมไทยร่วมสมัยครั้งที่ 6 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
ปริญญา ตันติสุข