ผลงานการออกแบบ

ผศ. นาวิน เบียดกลาง

วัน เดือน ปีเกิด23 January 1973
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์081-582-9071โทรสาร
Email-Website-
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2nd Prize Award Winner Art Exhibition of ASEAN ART AWARD 1995 by Philip Morris Group, Indonesia
- Award Certificate of Recongution Art Exhibition THAILAND ART AWARD
- Scholarship from Ecole National Superier Des Beaux-Ans Paris, France
นาวิน เบียดกลาง