ผลงานการออกแบบ

อ. นพไชย อังควัฒนะพงษ์

ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีB.F.AสถาบันการศึกษาArt Academy of Cincinnati ,Ohio, U.S.A.
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทM.F.A.สถาบันการศึกษาUniversisty of Cincinnati ,Ohio, U.S.A.
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์081-424-1834โทรสาร
Email-Website-
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- Silpa Bhirasri Grant for Excellence Artist
- Biennial III, Contemporary Arts Center & in part from the Ohio Arts Council’s New Works
Program.
- Aid to Individual Artist Grant, Summerfair, Inc. and the Zaring National Corporation
- Award of Excellence,
Works of Walls, Huntington Art Museum, West Virginia
นพไชย อังควัฒนะพงษ์