ผลงานการออกแบบ

ผศ. ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต

วัน เดือน ปีเกิด25 August 1964
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยลัยศิลปากร
ที่อยู่18/26 หมู่ 6 เพชรเกษม53 บางแค ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์089-767-6195โทรสาร-
Emailarch3714@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม SERENITY THROUGH LANDSCAPES ณ โรสการ์เด้นแกลเลอรี่
- 2553 ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ พิมพ์จากอดีต: ริมรอบขอบอาณาจักรสุโขทัย ณ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี่
- 2550 การแสดงนิทรรศการ ผลงานศิลปกรรม “คลื่นของความดื่มด่ำ”(Wave of Passion) ณ หอศิลปะ เที่ยว+น้ำฟ้า กรุงเทพฯ 2-25 ก.พ.2550
- 2553 ร่วมแสดงงานนิทรรศการฝันถึงสันติภาพคณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2532 : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
- 2539 : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต