ผลงานการออกแบบ

อ. ธานี กลิ่นขจร

วัน เดือน ปีเกิด13 August 1952
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate/DiplomaCertificate technica di sculptura in MarmoสถาบันการศึกษาAccademia di Belle Arti Fireze ,Italy
ศิลปินอิสระศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่อยู่154/2 หมู่บ้านมณฑลทิพย์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์087-760-3192โทรสาร-
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2552 การแสดงงานศิลปกรรม ที่หอศิลป์มหาวทิยาลัยศานตินิเกตัน ประเทศอินเดีย ในโครงการแลกเปลี่ยนบุคคลกรผู้สอนศิลปะอุดมศึกษา
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2552 ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมแสดงงาน ณ ศานตินิเกตัน ประเทศอินเดีย
- 2553 ได้รับการเลือกให้ออกแบบและสร้างสรรค์งานจริง (Bronze Sculpture Outdoor) ประติมากรรมโรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
ธานี กลิ่นขจร