ข่าว และ กิจกรรม

การแสดงศิลปกรรมในโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย

Thursday, February 10th, 2011

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชมนิทรรศการ “วิจิตรศิลป์ → สินไทย” [VIJITSILPA → SILPATHAI]
การแสดงศิลปกรรมในโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย
Art Exhibition of Thai Creative Economy : Art from Thai Intelligence [ATI]

 

 ของ อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปินรับเชิญ จำนวน 62 ท่าน อาทิ รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร, ศ.วิโชค มุกดามณี, อ.ปัญญา วิจินธนสาร และ ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์

ศิลปินรับเชิญ อาทิ คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ, คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และคุณวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

นิทรรศการศิลปกรรมที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นผลงานที่ศิลปินพัฒนาต่อยอดจากโครงการศิลปกรรมสู่ชุมชน โดยการนำความรู้ที่มีอัตลักษณ์พิเศษของภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการสร้างสรรค์อย่างเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน ทำให้เกิดผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์ซึ่งผู้ชมสามารถนำความรู้ที่ได้มาจากการสร้างสรรค์มาปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย ต่อไป

นิทรรศการ “วิจิตรศิลป์ → สินไทย” กำหนดทำพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18.00 น.

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
(นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นประธานในพิธีนิทรรศการฯ จัดแสดงไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554
ณ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถนนพระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(เปิดให้ชมทุกวันอังคาร – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. หยุดทุกวันจันทร์)


ขอเชิญผู้สนใจ เข้าฟังการเสวนา หัวข้อ “วิจิตรศิลป์ สินไทย”
วังอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 น.
วิทยากร ได้แก่

๏ รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร

๏ คุณสมชัย ส่งวัฒนา [CEO / Art Director บริษัท At Bangkok Co., Ltd.]

๏ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ [Production, Design and Innovation ห้างหุ้นส่วยจำกัด เถ้าฮงไถ่]

๏ รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข (วิทยากรผู้ดำเนินรายการ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรมฯ
โทรศัพท์. 02-225-8991, 02-221-0820

Leave a Comment

Comment form