ข่าว และ กิจกรรม

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดู ภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคผ้าและ เครื่องหนัง วันที่ 28 สิงหาคม 2553

Friday, December 17th, 2010
Comments: 7410

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคผ้าและ เครื่องหนัง วันที่ 28 สิงหาคม 2553

อ่านต่อ...

ร่วมสัมมนาสรุป และ หาแนวทางการออกแบบร่วมกัน วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comments: 1

ร่วมสัมมนาสรุป และ หาแนวทางการออกแบบร่วมกัน วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

อ่านต่อ...

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถ้า ฮก ไถ่ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comments: 3360

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ ( ที่ 3 ) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

อ่านต่อ...

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ FLY NOW OUTLET วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comments: 59624

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ FLY NOW OUTLET  วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

อ่านต่อ...

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท วัฒนสิริโลหะการ จำกัด วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comments: 66970

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท วัฒนสิริโลหะการ จำกัด วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

อ่านต่อ...

ศิลปินพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2553

Thursday, November 18th, 2010
Comment: 0

ศิลปินพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2553

อ่านต่อ...