ข่าว และ กิจกรรม

ศิลปิน workshop ที่ โรงงานเถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี วันที่ 12 กันยายน 2553

Tuesday, December 21st, 2010
Comments: 20558

ศิลปิน workshop ที่ โรงงานเถ้าฮงไถ่ จ.ราชบุรี วันที่ 12 กันยายน 2553

อ่านต่อ...

ประชุมอนุกรรมการหารือ วันที่ 3 กันยายน 2553

Friday, December 17th, 2010
Comments: 5394

ประชุมอนุกรรมการหารือ วันที่ 3  กันยายน  2553

อ่านต่อ...

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดู ภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคผ้าและ เครื่องหนัง วันที่ 28 สิงหาคม 2553

Friday, December 17th, 2010
Comments: 7410

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคผ้าและ เครื่องหนัง วันที่ 28 สิงหาคม 2553

อ่านต่อ...