ข่าว และ กิจกรรม

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถ้า ฮก ไถ่ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comment: 0

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ ( ที่ 3 ) วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

อ่านต่อ...

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ FLY NOW OUTLET วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comment: 0

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ FLY NOW OUTLET  วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

อ่านต่อ...

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท วัฒนสิริโลหะการ จำกัด วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comment: 0

ศิลปินเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท วัฒนสิริโลหะการ จำกัด วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553

อ่านต่อ...

ศิลปินพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2553

Thursday, November 18th, 2010
Comment: 0

ศิลปินพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2553

อ่านต่อ...

ประชุมครั้งที่1 วันที่ 25 มีนาคม 2553

Thursday, November 18th, 2010
Comment: 0

ประชุมครั้งที่1 วันที่ 25 มีนาคม 2553

 โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง : ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย เป็นโครงการที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาต่อยอดจากโครงการศิลปกรรมสู่ชุมชน เพื่อนำความรู้จากภูมิปัญญาความรู้ที่มีอัตลักษณ์พิเศษของท้องถิ่นผนวกกับการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ ศิลปินที่มีความสามารถจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพื่อให้เกิดผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าทางวิจิตรศิลป์โดยตรงเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งสืบไปข้างหน้า และสามารถนำความรู้ที่ได้มาจากการสร้างสรรค์และรากฐานที่มาของภูมิปัญญาความรู้ท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทย

อ่านต่อ...

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคไม้ วันที่ 29 สิงหาคม 2553

Friday, November 19th, 2010
Comments: 44467

ศิลปินพบผู้ประกอบการเพื่อดูภาพร่างผลงานในส่วนของเทคนิคไม้ วันที่ 29 สิงหาคม 2553

   

อ่านต่อ...