ผลงานการออกแบบ

อ. ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย

 • รัตติกาล : ผลงานการออกแบบในเทคนิคงานไม้ของ อ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย

  แนวความคิด

  “รัตติกาล”
  30 x 20 x 30 ซม.
  ไม้ ทองเหลือง
  2553

   

  แนวความคิด
  ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ทุกช่วงเวลาล่วง ทำให้เกิดความคิด อารมณ์ความรู้สึก และจินตนาการต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ