ผลงานการออกแบบ

ผศ. ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง

วัน เดือน ปีเกิด15 February 1966
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ10200
โทรศัพท์085-811-7922โทรสาร02-225-8991
Emailnatthapol_s@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2007 The International Print Exhibition Thailand and Japan Kyoto Hanga
- 2550 : การแสดงงานศิลปกรรมทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 5 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ
- -
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 1998-1999 : Artists Schorlarship Agency for Cultural, Affairs of Japan (Bunga-Cho)
- 2539 : รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2535 รางวัลดีเด่นประติมากรรม TOSHIBA
- 2543 :Diploma of Excellence Casa Acquarone Concordia-entrs Rios Argentina.
- 2548 : รางวัลทุน สร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรีครั้งที่ 5
ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง