ผลงานการออกแบบ

ผศ. ญาณวิทย์ กุญแจทอง

วัน เดือน ปีเกิด3 March 1957
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิต (กราฟฟิคดีไซน์),สถาบันการศึกษาAICHI PREFECTURAL UNIVERSITY OF FINE ARTS AND MUSIC,JAPAN
Certificate/DiplomaCERTIFICATE ( INCISIONE )สถาบันการศึกษาACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE,ITALY
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)รองอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่59/124 ถนนบรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์081-499-9211โทรสาร
Emailyanawit@gmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 "Show me Thai" หอศิลป์ร่วมสมัย,Tokyo,Japan
- 2552 แสดงผลงานเดี่ยว "ฤดูกาลบันทึก...เกียวโต" Gallery Artzone-Kaguraoka,ประเทศญี่ปุ่น
- 2552 แสดงผลงานเดี่ยว "ฤดูกาลบันทึก...ไอจิ" หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรีไอจิ,ประเทศญี่ปุ่น
- 2553 "ไทยโย" นิทรรศการวัฒนธรรมสรรค์สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย-ญี่ปุ่น,หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2553 แสดงผลงานเดี่ยว "ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ" Gallery Orie, โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2525 : รางวัลชนะเลิศ(ครั้งที่ 4,5) นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
- 2531 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง(ภาพพิมพ์)การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 34
- 2545 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน(ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 48
- 2547 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50
- 2550 รางวัล International prize, 1st ,NBC Tokyo International Screen Print,ประเทศญี่ปุ่น
ญาณวิทย์ กุญแจทอง