ผลงานการออกแบบ

คุณ ชำนิ เกิดเปี่ยม

วัน เดือน ปีเกิด2 December 1946
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินอิสระศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงาน32/7 หมู่ 7 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่32/7 หมู่ 7 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์086-792-3064โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
ชำนิ เกิดเปี่ยม