ผลงานการออกแบบ

Mr. วอริค เวสท์

วัน เดือน ปีเกิด22 October 1940
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีB.A. Visual ArtsสถาบันการศึกษาUniversity of Western Sydney,Nepean. N.S.W. Australia
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทB.A. Honours Visual ArtsสถาบันการศึกษาUniversity of Western Sydney,Nepean. N.S.W. Australia
ตำแหน่งวิชาการวิทยากรพิเศษ
ศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่อยู่420/210 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 46 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพ
โทรศัพท์084-071-9168โทรสาร
Emailyauchara@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2552 นิทรรศการ "ศิลปกรรมแก้ว" หอศิลป์บรมราชกุมารี นครปฐม
- 2552 นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 26 "โคมแก้วแห่งความสุกใส" PSG Gallery
- 2553 นิทรรศการพิมพ์จากอดีต ริมรอบขอบอาณาจักรสุโขทัย ณ ดีโอบี หัวลำโพงแกลเลอรี่
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
วอริค เวสท์