ผลงานการออกแบบ

อ. อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

วัน เดือน ปีเกิด22 April 1955
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)ผู้อำนวยการหอศิลป์, มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่33
ที่ทำงานภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่201/250 อรุณนิเวศน์ พหลโยธิน 54 เขตสายใหม่ กทม.
โทรศัพท์โทรสาร
Emailachusuwan@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2552 : นิทรรศการ Cross Over :songZnong กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
- 2547 : นิทรรศการ Banyan Project : Gallery in Park ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
- นิทรรศการ Globalization Please Slow Down ศาลาไทย ในการแสดงศิลปกรรมเวนิสเบียนาเล่ ครั้งที่ 51
- 2553 : การแสดงงานนิทรรศการ "The Silk Road,Art Exhibition,Asean,Japan Center,Tokyo,Japan
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2529 :รางวัลเหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 32
- รางวัลทุนศิลป์ พีระศรี
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ