ผลงานการออกแบบ

อ. อำนาจ คงวารี

วัน เดือน ปีเกิด19 November 1977
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์พิเศษ
ศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ10200
โทรศัพท์086-892-9212โทรสาร
Emailpoonkongwaree@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 นิทรรศการ "The Passion of Thai Modern Art" โดย คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ สยามพารากอน
- 2551 นิทรรศการภาพพิมพ์-วาดเส้นร่วมสมัยนานาชาติ ขนาดเล็ก ประเทศไต้หวัน
- 2551 นิทรรศการ "รอยยิ้มสยาม : ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2552 นิทรรศการ "ภาพของพ่อ พระพักตร์ของแผ่นดิน" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2553 นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ 2010 ชมรมศิลปะภาพพิมพ์ภาคเหนือ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2543 รางวัลสนับสนุนการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
- รางวัลดีเด่นการแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"บริษัทโตชิบาประเทศไทยครั้งที่ 14,15,18
- 2544 รางวัลพิเศษการแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาประเทศไทยครั้งที่ 13
- รางวัลสนับสนุน รางวัลที่ 2 โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49,52
อำนาจ คงวารี