ผลงานการออกแบบ

อ. อภิรมย์ กงกะนันทน์

วัน เดือน ปีเกิด1 February 1973
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทMFAสถาบันการศึกษาAcademy of Art University
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่263/9 ซอยวัดหิรัญรูจี ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์086-376-2323โทรสาร02-890-2082
Emailapiromkong@gmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- -
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2540 : Honourable mention,LG Electronic design competition,Soul Korea
- 2542 : Honourable mention,LG Electronic design competition,Soul Korea
- 2551 : Grant foe international UNESCO creativity workshop ; Gioco Design Disabilita,granted by Foerdem durch Spielmittel-Spielzeug fuer Kinder,Berlin Germany and PAIDEIA Foundation,Torino,Italy
อภิรมย์ กงกะนันทน์