ผลงานการออกแบบ

ผศ. อภิชัย ภิรมย์รักษ์

วัน เดือน ปีเกิด24 October 2507
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาศิลปไทยสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ที่อยู่111/144 หมู่บ้านดุสิยานนท์ ซอยทรายทอง ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์081-810-7408โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 : นิทรรศการศิลปะ "ช้างไทย" จิตรกรรม-ประติมากรรม ณ โรสการ์เด้น แกลเลอรี่ สวนสามพราน
- 2553 : 2 ทศวรรษ จิตรกรรมบัวหลวง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- -
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2534 : รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัยไทย ครั้งที่ 15 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- 2536 : รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ได้เข้าร่วมโครงการ German Acadamic Exchange Service (DAAD),Studied Lithograph, Hochschule fur Bildence Kunst Braunschweing, Germany
อภิชัย ภิรมย์รักษ์