ผลงานการออกแบบ

อ. หฤทยา ขุนน้อย

วัน เดือน ปีเกิด7 November 1968
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทกำลังศึกษาสาขาวิชา สตรีศึกษาสถาบันการศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่44
ที่ทำงานภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ10200
โทรศัพท์081-498-5070โทรสาร
Emailharittaya_psg_su@yahoo.co.thWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2550 : "เสาแห่งความเพียร" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 24 โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
หฤทยา ขุนน้อย