ผลงานการออกแบบ

ผศ. สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล

วัน เดือน ปีเกิด22 August 1964
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทMFA (Graphic Art)สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่32/43 เวอรีเดียนโฮม ถนนตลิ่งชัน -สุพรรณบุรี ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์081-816-4437โทรสาร
Emailratikun@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2549 :รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 6
สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล