ผลงานการออกแบบ

อ. สาครินทร์ เครืออ่อน

วัน เดือน ปีเกิด7 January 1965
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาศิลปไทยสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่71/3 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์081-434-1470โทรสาร
EmailSakarin@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2007 Documenta 12, Kassel , Germany
- 2008 Nanjing Trienial, China
- 2009 53rd Venice Biennale, Venice, Italy
- 2010 Solo Show : Manorah and Best Friends of the Snake,-100 Tonson Gallery, Bangkok
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- รางวัลศิลปาธร ประจำปี 2552 (Silpathon Award Year 2009)
สาครินทร์ เครืออ่อน