ผลงานการออกแบบ

อ. สมศักดิ์ แตงพันธ์

วัน เดือน ปีเกิด30 June 1949
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์พิเศษ
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่อยู่115/1 หมู่ ตำบลไผ่ลิง ถนนโรจนะ อเภอพระนครศรีอยุธยา จัหหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์081-991-1935โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
สมศักดิ์ แตงพันธ์