ผลงานการออกแบบ

อ. สมวงศ์ ทัพพรัตน์

วัน เดือน ปีเกิด7 May 1951
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่12/11 หมู่3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์081-931-0570โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 : นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 80 พรรษา ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2009 Once upon A Journey, Rose Garden gallery , Nakhon Pathom
- 2007 : 24th Art Exhibition by the Members of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Bangkok
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2551 :รางวัลศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 8
สมวงศ์ ทัพพรัตน์