ผลงานการออกแบบ

อ. วิมลมาลย์ ขันธชวนะ

วัน เดือน ปีเกิด24 March 1965
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะและการดนตรีแห่งกรุงโตเกียว
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่99/46 หมู่ 18 หมู่บ้านเบลเลอวิว
โทรศัพท์02-422-2092โทรสาร02-422-2091
EmailVimonmarn@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์นานาชาติเอเชียแปซิฟิก 2008 ประเทศไต้หวัน
- 2552 : นิทรรศการศิลปภาพพิมพ์โดยอาร์เดลเวิร์คชอป งานบ้านและสวนแฟร์ กรุงเทพฯ
- 2552 "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์
- 2553 นิทรรศการพิมพ์จากอดีต : ริมขอบอาณาจักรสุโขทัย , ดีโอบี หัวลำโพง
- 2553 : "หน้าที่และการแบ่งปัน" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 27 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2531 รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" จากการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5
- 2532 รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- 2532-2533 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (สาขาภาพพิมพ์) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 35 และ 36
- 2535-2536 Purchase Prize จากการแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17 และ 18 ,พิพิธภัณฑ์ศิลปภาพพิมพ์แห่งเมืองมาธิดะ,กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
วิมลมาลย์ ขันธชวนะ