ผลงานการออกแบบ

ศ. วิโชค มุกดามณี

วัน เดือน ปีเกิด8 March 1953
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรม(เกียรตินิยมอันดับ2)สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate/DiplomaContemporary Art and Graphic DesignสถาบันการศึกษาTokyo Gakugei University
ตำแหน่งวิชาการศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่52/37 -40 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี(สายใน) ตำบล บางขะแยง อำเภอเมือง จุงหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์081-828-4418โทรสาร02-225-8991
Emailvichoke@su.ac.thWebsitehttp://dharmasilpa.com
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 : ธรรมศิลป์-ศิลปะเพื่อพระธรรม ณ หอศิลปแห่งชาติ
- 2552 : "จิตรกรรมโดยวิโชค มุกดามณี " ณ หอศิลปะคณะจิตรกรรมฯ
- 2551 : "Painting Exhibition " By Vichoke mukdamanee ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2550 : นิทรรศการ "Bonds" ณ หอศิลป์โรงแรมโซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2539 -2540 : ทุนสร้างสรรค์จาก Pollock -Krasner Foundation
- 2523 : รางวัลชนะเลิศการประกวดการ์ตูนนานาชาติ ของหนังสือพิมพ์ Yomiuri Shinbun, ญี่ปุ่น
- 2524 : รางวัล Accu Prize การประกวดภาพประกอบของ Unesco ,Tokyo Japan
- 2527 : รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 8 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- 2552 : เมธีวิจัยอาวุโส ด้านศิลปะของ สำนักงานกองทุนสำหรับการวิจัย.