ผลงานการออกแบบ

อ. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรี ศิลปบัณฑิต สถาบันการศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate/Diploma Visual Art สถาบันการศึกษา University of Arts Bremen , Germany
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ศิลปินอิสระ - ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่ -
ที่ทำงาน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 081-551-8743 โทรสาร  
Email obchay@googlemail.com Website http://www.wantaneesiri.com
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2552 : นิทรรศการ "Wantanocchio dot 09" หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
- 2550 : นิทรรศการ A Wantanee Retrospective" PSG แกลเลอรี่ ,คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- 2552 : นิทรรศการ "Reture Ticket" Thailand-Germany นิทรรศการโดย Dr. Axel Fuess ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2551 : นิทรรศการ"Parkhausstellung" German,Bremen, Parkhaus,Stephani,
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2542 : ทุนแสดงงาน "Asiatopia II" ในงานมหกรรม The 2nd Bangkok Asain Performance Art Festival
- 2544 : ทุนโครงการ "The Western Australia International Artist Workshop ,กรุงเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย
- 2549 : ทุน DAAD-Matchinf Funds-Stipendium