ผลงานการออกแบบ

คุณ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

วัน เดือน ปีเกิด13 June 1971
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรี--สถาบันการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีสำหรับเครื่องเคลือบดินเผา เมือง Landshut
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทMFAสถาบันการศึกษาUniversity Gesamthochschule Kassel Germany
ตำแหน่งบริหาร(เอกชน)ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์โรงงานเครื่องเคลือบดินเผา เถ้าฮงไถ่
ศิลปินอิสระศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานห้างหุ้นส่วนจำกัดเถ้าฮงไถ่
ที่อยู่234/1 ถนนเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์032-323-630โทรสาร032-313-717
Emailwasinburee@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- นิทรรศการ Coming Closer, กระทรวงต่างประเทศ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน
- นิทรรศการ Easy Bangkok หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- นิทรรศการ "Chapter 77 : Rakuza Ceramic Exhibition ,จังหวัดราชบุรี
- นิทรรศการ"Return Ticket : Thailand-Germany หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- รางวัลศิลปินดีเด่น ศิลปาธรปี 2553
วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์