ผลงานการออกแบบ

อ. วรรณลพ มีมาก

วัน เดือน ปีเกิด28 September 1977
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์พิเศษ
ศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่188-190 ถนนริมคลองวัดพระงาม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์086-609-4575โทรสาร
Emailmeemak@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2552 : การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55
- 2010 : การแสดงงานกลุ่มโป๊ยเซียน "Colour of Beijing" หอศิลป์กรุงไทย
- การแสดงงานวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 2
- การแสดงงานเรื่อง "ปีติ" หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วันอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
- 2553 : การแสดงงาน "Chair-share " งานคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 การประกวดนิทรรศการร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 6,7,10
- รางวัลดีเด่นการประกวดนิทรรศการพานาโซนิคครั้งที่ 8
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โตชิบา ครั้งที่ 18
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 การประกวดนิทรรศการร่วมสมัยพานาโซนิคครั้งที่ 9
- 2550 : รางวัลสนับสนุนอันดับที่ 2 ธนาคารกรุงเทพ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
วรรณลพ มีมาก