ผลงานการออกแบบ

อ. วรภรรท สิทธิรัตน์

วัน เดือน ปีเกิด11 October 1976
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิลสาขานิเทศน์ศิลป์สถาบันการศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทMaster of Fine Arts (sculpture)สถาบันการศึกษาThe University of New South Wales, Australia
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่7/135 ซอย 3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม.10170
โทรศัพท์081-804-5900โทรสาร
Emailvorapats@yahoo.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 การแสดงงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์
- 2551 Asian Art Network กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
- 2552 บารมีแผ่นดิน ณ หอศิลป์กรุงเทพ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
วรภรรท สิทธิรัตน์