ผลงานการออกแบบ

อ. ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

วัน เดือน ปีเกิด19 December 1983
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาศิลปไทยสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปไทยสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่160/1 หมู่ 8 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์089-454-0357โทรสาร
Emailjowsroy@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 นิทรรศการ "เส้นใยแห่งชีวิต" ณ Rose Garden
- 2551 Hive Camp , Asain Artist in Residence Program, South Korea
- 2552 นิทรรศการศิลปะไทย "วิถีแห่งความเป็นไทย" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- 2552 นิทรรศการ Yong Female Artists of the year 2009 by Baan Lae Suan ณ เมืองทองธานี
- 2553 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปากรวิจัยครั้งที่ 3
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2548 รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมไทยแนวประเพณีครั้งที่ 27 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- 2548 : รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงินการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 22
- 2550 รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมไทยร่วมสมัยครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- 2550 รางวัลสนับสนุน โดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
- 2552 : รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวงจิตรกรรมไทยแนวประเพณี ครั้งที่ 31 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์