ผลงานการออกแบบ

อ. มานะ เอี่ยมวัฒนะ

วัน เดือน ปีเกิด7 December 1971
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชาประติมากรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์พิเศษ
ศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่52
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่261/3 หมู่9 ตำบล ลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์086-211-9009โทรสาร
EmailManamedee @ gmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" การแสดงงานอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แสดงงานหอศิลป์กรุงไทย
- แสดงงานประติมากรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หอศิลป์กรุงไทย
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- รับคัดเลือกขยายผลงานประติมากรรมติดตั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
- รางวัลดีเด่นประติมากรรมขนาดเล็ก
มานะ เอี่ยมวัฒนะ