ผลงานการออกแบบ

อ. คงศักดิ์ กุลกลางดอน

วัน เดือน ปีเกิด5 August 1973
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์,ผู้อำนวยการหอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนน หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์081-315-9941โทรสาร02-225-8991
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 นิทรรศการ"Made in Bangkok":Common Currency" สถาบัน D&A นิวซีแลนด์
- 2551 : นิทรรศการกรุงเทพฯ 226 ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมืองสู่กรุงเทพฯ ในฝัน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- 2552 : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ "Blue Dot Asia 2009" Zeoul Art Center,กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
- 2553 นิทรรศการศิลปกรรม"ฝันถึงสันติภาพ" หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- รางวัลชนะเลิศเซรามิค วิทยาลัยช่างศิลป์
- รางวัลรองชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ ประเภทประดับตกแต่ง
- 2541 : รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง จิตรกรรมร่วมสมัยบัวหลวง ครั้งที่ 22
คงศักดิ์ กุลกลางดอน