ผลงานการออกแบบ

ผศ. เพ็ญสิริ ชาตินิยม

วัน เดือน ปีเกิด9 August 1974
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาสถาบันการศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทMA Design StudiesสถาบันการศึกษาSt.Martin's College of Art&Design UK.
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์081-988-8980โทรสาร
Emailbpensiri@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 : นิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมแก้ว , ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
- 2552 ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ หอศิลปะและการออกแบบ
- 2550 ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ หอศิลปะและการออกแบบ
- 2548 ผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ หอศิลปะและการออกแบบ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
เพ็ญสิริ ชาตินิยม