ผลงานการออกแบบ

รศ. พิษณุ ศุภนิมิตร

วัน เดือน ปีเกิด17 January 1948
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทMFA (Graphic Arts)สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่31 หมู่ 9 หมู่บ้านธารแก้ว ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ
โทรศัพท์081-820-2175โทรสาร
Emailpishnusup@gmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550-2551 ประทับไว้ในอินเดีย : แดนพุทธภูมิ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
- 2553 : การเดินทางของรอยพู่กัน : Journey of Paintbrush's trail โรงแรมสยามซิติ้
- 2553 ภาพพิมพ์ธรรมชาติภาพพิมพ์ของผม : Print of Nature Print of Mine หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน
- การเดินทางของรอยพู่กัน 2 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยปัตตานี จังหวัดปัตตานี
- 2552 : ภาพพิมพ์ชิ้นเล็กกับความคิดเล็กๆ "หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล" ซอยทองหล่อ สุขุมวิท
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2522 : รางวัลHornorable Mention จากการประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- 2523 : รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติจากเมืองฟรีเซ่น เยอรมันนี
- 2522 : รางวัลที่ 1เหรียญทองประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25
- 2524 :รางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี 2524 ของธนาคารกสิกรไทย
- 2520 : รางวัลที่ 2 เหรียญเงินการแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
พิษณุ ศุภนิมิตร