ผลงานการออกแบบ

ผศ. พิทักษ์ สง่า

วัน เดือน ปีเกิด31 July 1966
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาประติมากรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่069 หมู่ 9 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์086-014-5572โทรสาร
Emailpitakja@gmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2551 การแสดงผลงานประติมากรรม UNESCO “2008 Asia Art Network, KEPCO Plaza Gallery,
Seoul, South, KOREA กรุงโซล ประเทศเกาหลี
- 2550 แสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม มูลนิธิรัชกาลที่ ๙ ณ หอศิลปะสิริกิติ์ ถนนผ่านฟ้า กรุงเทพฯ
- 2550 การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม”คลื่นของความดื่มด่ำ”(Wave of Passion) ณ หอศิลปะเที่ยว+น้ำฟ้า กรุงเทพฯ
- 2550 :การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม ไทย+อินเดีย ณ หอศิลปะระรานตา กรุงเทพฯ
- 2553 การแส่ดงนิทรรศการผลงานคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2534 : เหรียญทองแดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ หอศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- 2536 : ทองแดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ หอศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- 2535 รางวัลดีเด่นประติมากรรม TOSHIBA
- 2531 : The Friendship Programme for the 21st Century by Japan International Corporation Agency and Thai government, 1990
- 2532 : รางวัลดีเด่นประติมากรรม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
พิทักษ์ สง่า