ผลงานการออกแบบ

รศ. พัศยศ พุทธเจริญ

วัน เดือน ปีเกิด13 March 1965
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งบริหาร(ราชการ)หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
ตำแหน่งวิชาการรองศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์086-909-9009โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 : นิทรรศการศิลปกรรม "โคมแก้วแห่งความสุกใส" หอศิลป์ PSG Gallery
- 2550 : "เสาแห่งความเพียร" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 24 โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
พัศยศ พุทธเจริญ