ผลงานการออกแบบ

อ. พรรษา พุทธรักษา

วัน เดือน ปีเกิด17 July 1981
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์พิเศษ
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่105/124 ซอย 25 หมู่ ปิ่นเกล้าการ์เด้นซิตี้ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ถนนพุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์087-700-0515โทรสาร
EmailLoboboytaz@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- นิทรรศการ"อำนาจและการครอบงำ"(Hegemony) ณ Artery Gallery, the Silom Galleria
- 2551 นิทรรศการ "ศิลปะไร้กำแพง"(No Wall:Art and Friendship) ณ โรงพิมพ์คุรุสภา(เดิม) ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ"ศิลปะแห่งการคอร์รัปชั่น (Art of Corruption) ณ หอศิลป์สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
- -
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 23
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 9
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 18 , 19
- 2550 ,2552 :รางวัลสนับสนุนรางวัลที่ 2 โดยธนาคารกรุงไทย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53,55
- ทุนส่งเสริมการศึกษาและสร้างศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์"
พรรษา พุทธรักษา