ผลงานการออกแบบ

ศ. ปรีชา เถาทอง

วัน เดือน ปีเกิด27 April 1948
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาจิตรกรรมสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Certificate/DiplomaDiploma of DrawingสถาบันการศึกษาAccadamia di Belle Arti , Italy
ตำแหน่งวิชาการศาสตราจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่อยู่549/188 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์086-905-0950โทรสาร
Emailpreecha_thaothong@hotmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2550 : นิทรรศการ“ เสาแห่งความเพียร” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 24 ของอาจารย์คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ม. ศิลปากร และศิลปินรับเชิญ ศิษย์เก่าของคณะจิตรกรรมฯ
- 2552 "โคมแก้วแห่งความสุกใส" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 26 ของอาจารย์
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 : นิทรรศการ “บนเส้นทางทั้ง ๓” (The Way of 3) ณ Gallery West Tokyo
- 2551 : นิทรรศการกรุงเทพฯ 226 ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมืองสู่กรุงเทพฯ ในฝัน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2517 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22
- 2517 : รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๑
- 2522 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
- 2518 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
- 2520 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24
ปรีชา เถาทอง