ผลงานการออกแบบ

อ. ปราการ จันทรวิชิต

วัน เดือน ปีเกิด16 March 1976
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อปริญญาระดับ ป.โทศิลปมหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์
ศิลปินอิสระ-ศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์089-448-8113โทรสาร
Email-Website-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- : นิทรรศการ 4 Sight Print Exhibition ประเทศญี่ปุ่น
- 2551 : นิทรรศการ Asia Pacific International of Print, Taiwan
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
- 2544 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และ 48
- 2545 : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
- รางวัลจากการแสดงศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 16 และ 18
- รางวัล Prize of International, 1st NBC Tokyo International Screen Print Bienial,Japan
- ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรัษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ปราการ จันทรวิชิต