ผลงานการออกแบบ

อ. บัญชา หนังสือ

วัน เดือน ปีเกิด28 April 1965
ชื่อปริญญาระดับ ป.ตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสถาบันการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งวิชาการอาจารย์พิเศษ
ศิลปินอิสระศิษย์เก่าคณะรุ่นที่-
ที่ทำงานMillet Group Partnership co,ltd.
ที่อยู่1350/7 ซอยศุภพร ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์081-806-6348โทรสาร
Emailbanchan95@gmail.comWebsite-
การแสดงงานครั้งสำคัญ
- 2553 : นิทรรศการ World Art&Culture ,กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- 2553 นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
- 2552 นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 26 "โคมแก้วแห่งความสุกใส" PSG Gallery
รางวัลเกียรติยศ/วิชาการ
บัญชา หนังสือ